FPP Prudok
FPP Prudok Premiere!
FPP Antymedea | szkic sceniczny Premiere!
FPP Matka Gorgiego | szkic sceniczny
FPP Autobiografia na wszelki wypadek | szkic sceniczny Premiere!
FPP Nigdy nie widziałam gwiazd | szkic sceniczny Premiere!
FPP Dark room | szkic sceniczny Premiere!
Inna dusza
Inna dusza
Wielce Szanowna Pani
Wielce Szanowna Pani